CPC

CPC is de Engelstalige afkorting van Cost Per Click. CPC is een afrekenmodel voor online adverteren, net een ander model dan CPM  Er wordt feitelijk een bedrag afgesproken per klik. De adverteerder betaalt een bepaald bedrag per keer dat er op de advertentie wordt geklikt. Het aantal keer dat de advertentie wordt weergegeven staat hier los van. Een advertentie kan bijvoorbeeld 100 keer worden weergeven en 10 klikken hebben ontvangen. Bij het afrekenmodel CPC worden alleen de klikken betaald.

Oyit Consultancy

Automatisch bieden

Er kan gekozen worden uit automatisch bieden en handmatig bieden. Bij automatisch bieden kiest Google de biedingsbedragen die binnen het budget vallen. 

Handmatig bieden

Bij handmatig bieden kan men zelf de biedingsbedragen bepalen.  Handmatig bieden is aan te raden als men bijvoorbeeld voor het ene woord meer geld over heeft dan voor een ander woord. Bij automatisch bieden is dit niet mogelijk.

Maximum CPC-bod

In Google AdWords kan er een maximum aan de kosten voor een klik gegeven worden, we noemen dit maximum CPC-bod (max CPC). Dit is het hoogste bedrag wat de adverteerder bereid is te betalen voor een klik.

Soms wordt er bij het CPC prijsmodel ook wel over betalen per klik (PPC, pay-per-click) gesproken.

Een ander afrekenmodel is het CPM bieden. Hier betaal je voor het aantal keren dat je advertenties worden weergegeven.